Home / شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

مشاوره، پیاده سازی و اجرای شبکه های کامپیوتری و مخابراتی

یکی از سیاست های مهم شرکت باتیس، مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتی و ارتباطی می باشد. شرکت باتیس کیان ارتباط با بهره گیری از مدیران با تجربه و متخصص که هر کدام از بزرگان صنعت مخابرات می باشند و سالها در سطح اول مدیریت دولتی و خصوصی خدمات ارزنده ای را به صنعت ارتباطی کشور ارائه نموده اند، توانسته است خدمات گسترده ای را در این زمینه گردآوری نماید و آماده مشاوره، اجرا و پیاده سازی پروژه های گوناگون مخابراتی می باشد. همچنین، کارشناسان و تکنسین های شرکت باتیس از متخصص ترین افراد فنی صنعت مخابرات می باشند که هر یک دوره های تخصصی مختلفی را طی کرده و مدارک معتبری را در این حوزه دارا می باشند که سبب مضاعف شدن قدرت اجرایی و فنی شرکت باتیس شده است.

برخی از خدمات شرکت باتیس کیان ارتباط در این حوزه عبارتند از: