Home / افتخارات باتیس

تندیس رضایت مندی مشتری:

همایش مدیر ایرانی، محصول برتر و رضایتمندی مشتریبا موضوع نقش مدیران ایرانی در دستیابی به خود کفایی ملی و رسیدن به بازارهای جهانی در سال ۱۳۹۲ با حضور بیش از هزار نفر از مدیران برتر سازمان های تولیدی، صنعتی و خدماتی و مسئولین عالی رتبه کشور در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار گردید و شرکت باتیس کیان ارتباط (آکادمی باتیس) در حوزه خدمات مشاوره و آموزش، موفق به دریافت تندیس مدیر ایرانی، محصول برتر و رضایتمندی مشتری شد.

Tandis