Home / اخبار / اتمام پروژه ISMS شرکت رایان بورس

  • admin
  • 0 Views
  • ۰ Comment
  • امنیت، امنیت اطلاعات، ISO 27001، گواهینامه، شرکت باتیس -

اتمام پروژه پیاده سازی ISO 27001 شرکت رایان بورس و اخذ گواهینامه از ICS Group کانادا:

هدف این پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013 در کل شرکت رایان بورس (اپراتور فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار کشور) می باشد. این پروژه با دامنه (scope) کل سازمان، توسط کارشناسان شرکت باتیس کیان ارتباط در سال ۹۳ بمدت شش ماه انجام پذیرفت و منجر به اخذ گواهینامه ISO 27001:2013 از شرکت ICS Group کانادا گردید.

شایان ذکر است که این شرکت در ممیزی مراقبتی سال ۱۳۹۴ موفق به تمدید گواهینامه ISO 27001 خود گردید.


جدیدترین اخبار