Home / اخبار / پروژه ISMS شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

  • admin
  • 0 Views
  • ۰ Comment
  • امنیت، امنیت اطلاعات، ISO 27001، گواهینامه، شرکت باتیس -

اتمام پروژه طراحی و پیاده سازی ISO 27001 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و اخذ گواهینامه از ICS Group کانادا:

هدف این پروژه، طراحی، مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013 در شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد می باشد.

این پروژه با دامنه (scope) واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ابتدای سال ۹۳ توسط شرکت باتیس کیان ارتباط بمدت یکسال انجام پذیرفت و منجر به اخذ گواهینامه ISO 27001:2013 از شرکت ICS Group کانادا گردید.

 


جدیدترین اخبار