Home / اخبار / اتمام پروژه ISMS بانک شهر

  • admin
  • 0 Views
  • ۰ Comment
  • ISO 27001، بانک شهر، باتیس - امنیت، امنیت اطلاعات -

اتمام پروژه ISMS بانک شهر و اخذ گواهینامه ISO 27001:

هدف این پروژه، طراحی، مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2013 می باشد. این پروژه با دامنه (scope) دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک شهر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به مدت هشت ماه توسط کارشناسان شرکت باتیس کیان ارتباط انجام پذیرفت و منجر به اخذ گواهینامه ISO/IEC 27001:2013 از مؤسسه ACS انگلستان گردید.

در تابستان سال ۱۳۹۴ پروژه توسعه و بهبود این سیستم نیز توسط شرکت باتیس بمدت سه ماه در بانک شهر اجرا شد و پس از ممیزی مراقبتی توسط ممیزین ACS این بانک موفق به تمدید گواهینامه خود گردید.


جدیدترین اخبار