Home / اخبار / اتمام پروژه ISMS شرکت آبفای روستایی آذربایجان غربی

  • admin
  • 0 Views
  • ۰ Comment
  • امنیت، امنیت اطلاعات، ISO 27001، گواهینامه، شرکت باتیس -

اتمام پروژه ISMS شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی:

شرکت باتیس کیان ارتباط در فروردین ۱۳۹۴ موفق به عقد قرارداد طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در اداره آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی گردید.

این پروژه با دامنه (scope) واحد فناوری اطلاعات، با همکاری نماینده شرکت باتیس در آذربایجان غربی (شرکت نوآوران اندیش رایانه غرب) از اوایل سال ۹۴ آغاز شد و در سال ۱۳۹۵ شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی موفق به اخذگواهینامه ISO/IEC 27001:2013 از شرکت ICS Group کانادا گردید.


جدیدترین اخبار