Home / COBIT

طراحی، مشاوره، پیاده سازی و نظارت چارچوب کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات (COBIT)

در سال های اخیر، نیاز به یک چارچوب مرجع برای کنترل و ارزیابی فناوری اطلاعات و نیز حصول اطمینان از ارائه مناسب خدمات فناوری اطلاعات بیش از پیش احساس می شود. بدین منظور، شرکت باتیس با کمک کارشناسان با تجربه و دارای مدرک بین المللی COBIT از ISACA آمریکا، با هدف کمک به سازمان ها در دستیابی به مزیت رقابتی و کارآمدی از نظر هزینه، دستیابی به موفقیت در مدیریت سازمان و مدیریت فناوری اطلاعات، نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان و برآورده نمودن اهداف و الزامات تجاری در جهت پاسخگویی به نیازها، برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه مشاوره و پیاده سازی یک چارچوب مرجع به نامCOBIT نموده است.

این استاندارد با رویکردی فرآیندگرا در ۴ دامنه و ۳۴ فرآیند و مجموعه ای از ۳۱۸ هدف کنترلی در حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات تدوین شده است و مجموعه ای از سنجش ها، شاخص ها، فرآیندها و بهروش ها را برای کمک به مدیران، ممیزان و کاربران IT در حداکثر کردن سود حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات و توسعه نظارت و کنترل مناسب IT در سازمان، ارائه می دهد.

پیاده سازی و بکارگیری COBIT در سازمان ها، برای مدیران چارچوبی را فراهم می آورد تا به کمک آن بتوانند برنامه استراتژیک IT، معماری اطلاعاتی، نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیازIT و کنترل عملکرد سیستم های IT سازمان خود را طراحی نمایند و با کمک این ابزارها به تصمیم گیری و سرمایه گذاری های مرتبط با فناوری اطلاعات بپردازند.

چارچوب COBIT:

CobitChart

مزایای پیاده سازی COBIT در سازمان:

لزوم پیاده سازی و بکارگیری COBIT در سازمان های IT محور: