Home / معرفی شرکت

شرکت باتیس کیان ارتباط:

شرکت باتیس کیان ارتباط با موضوع فعالیت “ارائه خدمات آموزش، مشاوره، نظارت، طراحی، پیاده سازی و ممیزی در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات” اعم از:

در سال ۱۳۸۹ فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است.

شرکت باتیس کیان ارتباط با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص، بعنوان ارزشمندترین سرمایه های خود و ارتقای سطح دانش و عملکرد نظام مدیریتی و پیروی از یک برنامه جامع سازمانی، توانسته است دامنه خدمات خود را به سرعت توسعه بخشد. شرکت باتیس کیان ارتباط، در حال حاضر مجموعه ای از خدمات مشاوره سیستم های مدیریتی را به گروه های مختلفی از جامعه اعم از سازمان ها و شرکت های معظم دولتی و خصوصی ارائه می نماید.

چارت سازمانی شرکت باتیس کیان ارتباط:

ORG Chart